HOME| BACK| PROFILE| ADD BAX:)| DESIGNER

شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
                       تـــــــــــــــــــولد تـــــــــــــــــــولد       تولدم مبــــــــــــــــــــــــــارک

                                                           

                

                                     

                                                 

 

                                                                   

                                              

یکشنبه پنجم مرداد 1393
 

یکشنبه چهارم اسفند 1392

                      بمیره هرچی نامرده انشالله

شنبه سوم اسفند 1392

مرا با لبخند هایم می شناسید
با خنداندن هایم
با رفتار های بچه گانه ام
وقتی وارد جمعی می شوم بی شک خنده در آن جمع غوغا می کند

با قلبی که طپش هایش معنی میدهد
غم هایم برای خودم است
وقتی شب قبل از خواب ساعت ها به آن ها فکر می کنم
و شما فقط خنده هایم را می بینید!
کینه در فرهنگ لغاتم نیست!
شاید ناراحتی ام از شما دقایقی بیشتر طول نکشد...

با دل شکسته ام می توانم مرهم دل هاای شکسته دیگری شوم
وقتی حرفی زدم ! کسی همتای من پیدا نمی شود تا روی حرفش باشد

من شاید دارم چوب این اخلاقم رو می خورم..........

سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392

good morning baby

من دلم اشک می خواهد
                            اشک...
                        اشکی به وسعت اندوه هایت            
          اشکی که غم هایت را بشوید                
وببرد به جایی دور
                       جایی که خاکستر غم هاست                
               جایی که جویبار اشک هاست  


چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392

نه به دیروزهایی که بودی می اندیشم

نه به فرداهایی که شاید بیایی

می خواهم امروزم را زندگی کنم خواستی باش خواستی نباش …


عکس عاشقانه جدید


     

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392

مشکل اینجاست که،
همیشه برای فرار از دست یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم !
اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

دوشنبه هفتم بهمن 1392
همه مرا به خنده های با صدا می شناسند

و بالشت بیچاره ام به گریه های بی صدا


مدام می گفت خیالت تخت من به تو وفا دارم

و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم

برای عشق بازی تو با دیگران


دنبال بهانه نباش عزیزم

چشم که گذاشتم برو

و هروقت خواستی برگرد

من تا بینهایت شمردن را بلدم


روز مرگم در اخرین نفسم

فقط یک چیز به او خواهم گفت

اونطوری نه....!

اینطوری میرن

دوشنبه هفتم بهمن 1392

من

حوای کسی بودم که

دیر فهمیدم

آدم نیست

دوشنبه هفتم بهمن 1392

وسط دعوا یه جمله هست که میتونه داستان رو عوض کنه

حرف نزن بیا بغلم