! خدایا یه دلخوشی لطفا!

رفتن کسی که لایق نیست.......نعمت است نه فاجعه

                       تـــــــــــــــــــولد تـــــــــــــــــــولد       تولدم مبــــــــــــــــــــــــــارک

                                                           

                

                                     

                                                 

 

                                                                   

                                              

|شنبه بیست و پنجم مرداد 1393| 22:3|فاطمه|

 

|یکشنبه پنجم مرداد 1393| 15:47|فاطمه|


                      بمیره هرچی نامرده انشالله

|یکشنبه چهارم اسفند 1392| 17:25|فاطمه|


مرا با لبخند هایم می شناسید
با خنداندن هایم
با رفتار های بچه گانه ام
وقتی وارد جمعی می شوم بی شک خنده در آن جمع غوغا می کند

با قلبی که طپش هایش معنی میدهد
غم هایم برای خودم است
وقتی شب قبل از خواب ساعت ها به آن ها فکر می کنم
و شما فقط خنده هایم را می بینید!
کینه در فرهنگ لغاتم نیست!
شاید ناراحتی ام از شما دقایقی بیشتر طول نکشد...

با دل شکسته ام می توانم مرهم دل هاای شکسته دیگری شوم
وقتی حرفی زدم ! کسی همتای من پیدا نمی شود تا روی حرفش باشد

من شاید دارم چوب این اخلاقم رو می خورم..........

|شنبه سوم اسفند 1392| 19:6|فاطمه|


good morning baby

من دلم اشک می خواهد
                            اشک...
                        اشکی به وسعت اندوه هایت            
          اشکی که غم هایت را بشوید                
وببرد به جایی دور
                       جایی که خاکستر غم هاست                
               جایی که جویبار اشک هاست  


|سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392| 20:23|فاطمه|


نه به دیروزهایی که بودی می اندیشم

نه به فرداهایی که شاید بیایی

می خواهم امروزم را زندگی کنم خواستی باش خواستی نباش …


عکس عاشقانه جدید


     

|چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 17:10|فاطمه|


مشکل اینجاست که،
همیشه برای فرار از دست یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم !
اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

|چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392| 13:19|فاطمه|

همه مرا به خنده های با صدا می شناسند

و بالشت بیچاره ام به گریه های بی صدا


مدام می گفت خیالت تخت من به تو وفا دارم

و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم

برای عشق بازی تو با دیگران


دنبال بهانه نباش عزیزم

چشم که گذاشتم برو

و هروقت خواستی برگرد

من تا بینهایت شمردن را بلدم


روز مرگم در اخرین نفسم

فقط یک چیز به او خواهم گفت

اونطوری نه....!

اینطوری میرن

|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 19:43|فاطمه|


من

حوای کسی بودم که

دیر فهمیدم

آدم نیست

|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 19:36|فاطمه|


وسط دعوا یه جمله هست که میتونه داستان رو عوض کنه

حرف نزن بیا بغلم

|دوشنبه هفتم بهمن 1392| 19:31|فاطمه|

Shik Them